Oxynade: Zaalplan: Zaalplanbouwer

Gewijzigd op Wed, 15 Nov 2023 om 10:23 AM

Je kan simpele en complexe zaalplannen maken met onze Zaalplanbouwer. Dit is in te zetten voor kleine, lokale theaters of diners tot gigantische stadions met meerdere niveaus en zones. Ticketkopers kunnen hun eigen stoel kiezen of de Best Beschikbare Stoel toegewezen krijgen.

In dit artikel beschrijven we stap voor stap hoe je een eigen zaalplan kan maken met één of meerdere zones. Na het maken van je zaalplan kan je stoelen toewijzen aan bepaalde categorieën of tickettypes in de Prijsmapper

LET OP: 

 • De zaalplanbouwer werkt het best in de laatste versie van de Google Chrome browser.
 • Internet Explorer en mobiele browsers worden NIET ondersteund.


Hoe ziet het er uit?


 Belangrijkste features

 • Gebruik één of meerdere zones om stoelen per vak te beheren.
 • Teken en beheer je stoelen per zone en lijn ze uit ten opzichte van naastgelegen zones.
 • Kopieer zones of vakken om sneller je design op te bouwen.
 • Roteer zones of vakken naar de juiste oriëntatie.
 • Maak onderscheid tussen verschillende verbiedingen door het gebruik van niveaus.
 • Stel een focuspunt in voor het automatisch toewijzen van stoelen met ons 'Best Beschikbare Stoel' (BBS) algoritme.

Dit is nodig om een zaalplan te maken

 • De zaalplanbouwer is beschikbaar voor admins en organizers met volledige rechten tot de organisatie.
 • Google Chrome browser

De snelste weg naar het perfecte zaalplan

 1. Leer de interface kennen
 2. Werk je plan vooraf goed uit
 3. Maak je eerste zone aan
 4. Voeg stoelen toe aan je zone
 5. Dupliceer de zone(s)

Werk stap voor stap

1. Leer de interface kennen

 

Navigatie en gereedschap (1)

Dit gereedschap helpt je navigeren door het werkveld en bouwen aan de verschillende elementen van je zaalplan.

 • Verschuif het zaalplan: wanneer deze optie geselecteerd is, kan je het zaalplan schuiven door de linker muisknop ingedrukt te houden en te slepen.
 • Selectietool: selecteer één of meerdere zones door een rechthoek te tekenen rond de gewenste zone(s) of door de polygoon selectietool te gebruiken en een polygone vorm rond de gewenste zones te tekenen.
  Belangrijk: om een selectie met de polygone selectietool af te ronden, dien je de polygoon eerst te 'sluiten' door het laatst getekende punt te verbinden met het eerste punt.
 • Zone tekenen: gebruik deze tool om je zones te maken. Zones kunnen elke mogelijke vorm hebben, en er is geen limiet aan het aantal punten/hoeken. Wel is het belangrijk dat je zones altijd sluit door het laatst getekende punt te verbinden met de eerste.
 • Focuspunt: je kan een focuspunt toevoegen aan je zaalplan. Meestal bevindt deze zich op het podium. Dit punt wordt als referentie gebruikt voor automatische stoeltoewijzing door midden van 'Best Beschikbare Stoel'. Wanneer je wil dat stoelen worden toegewezen vanuit het midden van de zaal (bijvoorbeeld in een bioscoop), kan je deze midden in de zaal plaatsen.

Zoom tools (2)

 

Gebruik deze knoppen om in of uit te zoomen, of om je zaalplan opnieuw te centreren. Je kan hiervoor ook de scrollknop van je muis gebruiken of de knop om het zaalplan te verschuiven.

Selectie overzicht (3)

 

Dit venster geeft een overzicht van alle elementen in je zaalplan, en helpt je deze te beheren.

 • Niveaus: niveaus worden gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende tribunes in grote stadions. Ze kunnen echter ook gebruikt worden om bepaalde zones te groeperen. Door niveaus te selecteren of deselecteren kan je veilig aan bepaalde zones werken, zonder het risico dat je per ongeluk zones van een ander niveau wijzigt.
 • Elementen: een handig overzicht van al je zones en het aantal niveaus, focuspunten en zones. Dit overzicht is niet interactief en dient enkel ter info.

Opslaan (4)

Vergeet je zaalplan niet geregeld op te slaan wanneer je er aan werkt. Er is geen 'auto save' functie, dus geregeld opslaan voorkomt problemen.


2. Werk je plan vooraf goed uit

Een goede voorbereiding is de helft van het werk. Om het werk te versnellen wil je zones kunnen kopieeren, daarnaast kunnen sommige zaken achteraf niet meer gewijzigd worden. Daarom is het belangrijk vooraf goed te bedenken hoe je zaal of stadion in elkaar zit en hoe je deze wil opbouwen.

 • Ga op zoek naar identieke zones, zowel in vorm als in stoelindeling. Dit zijn de zones die je wil kopieeren. Zones kunnen wel gedraaid worden, dus de oriëntatie van het vak is niet van belang.
 • Je kan meerdere zones tegelijk kopieeren. Je kan daarom overwegen een combinatie van zones te kopieeren in plaats van unieke zones. Hou hierbij ook rekening met herhalende vakken.
 • Je kan vakken niet naar een ander niveau verplaatsen. Kijk dus goed welke zone op welk niveau getekend moet worden.
 • Een specifieke zone zit niet vast aan één specifieke prijs. Tarieven kunnen uitgesmeerd worden over meerdere zones. Verdeel je zaalplannen in zones gebaseerd op locatie en niet op basis van prijsstelling. Hou er rekening mee dat de naam van de zone gebruikt wordt om de stoel te herkennen (een zone met naam 135 krijgt bijvoorbeeld als naam 135 rij 24 stoel 3).

3. Maak je eerste zone aan

Nu je weet welke zones je wil gaan kopieeren, kan je starten. De makkelijkste manier om een zone te maken, is door een polygoon te tekenen met het juiste aantal punten. Hierna gaan we de vorm aanpassen, omdat je pas bij het bewerken van een zone een indicatie krijgt van het aantal stoelen.

3.1 Teken je eerste polygoon

 • Kies de 'Zone tekenen' tool.
 • Zoom in tot je de lijnen van het grid goed kan zien.
 • Teken een zone met het gewenste aantal punten (in dit geval 4). Vergeet de polygoon niet te sluiten door het eerste en laatste punt te verbinden.
 • Wanneer je de kaders getekend hebt, zie je de grootte van het vak verschijnen.3.2 Bewerk de zone naar de gewenste grote en vorm

 • Gebruik de 'Selectietool' en selecteer je zone door er op te klikken, of een vierkant of polygoon er omheen te tekenen. De geselecteerde zone licht op en verschijnt in het 'Selectie' venster aan de rechter kant.
 • Klik in het 'Selectie' venster op 'Wijzigen' (wat dan verandert in 'Opslaan'). De hoeken van de zone zullen oplichten en het aantal stoelen per kant verschijnt. Let op: je kan hier ook de naam van de zone aanpassen.
 • Klik op één van de hoeken en sleep het in de gewenste richting. Het aantal beschikbare stoelen zal automatisch veranderen zodat je kan zien wanneer je de gewenste lengte bereikt hebt.
 • Gebruik het grid om je zone mooi uit te lijnen.
 • Gebruik de zoom-functie om naar de juiste plek op de plattegrond te bewegen. Wanneer je inzoomt, zal het zaalplan altijd inzoomen op de plek waar de cursor op dat moment is. Wanneer je dus naar rechts wil bewegen, zoom je eerst uit, beweeg je de cursor naar rechts en zoom je daarna weer in. 
 • Wanneer je tevreden bent, klik je rechts in het Selectievenster op 'Opslaan' om je wijzigingen te bewaren.
 • Vergeet je zaalplan niet op te slaan door helemaal linksboven óók op 'Opslaan' te klikken.

4. Voeg stoelen toe aan je zone

Wanneer je zone klaar is, is het tijd om stoelen toe te voegen. Selecteer de zone met de Selectietool en dubbelklik vervolgens op de zone (je kan ook de zone selecteren en dan rechts in het Selectievenster op 'Configureer plaatsen' klikken). De Stoel editor verschijnt.

Met de Stoel editor kan je stoelen toevoegen, verwijderen, verplaatsen, roteren en labelen. In onderstaande uitleg wordt alleen de basis toegelicht.

4.1 Stoelen tekenen, selecteren en verwijderen

Gebruik "Pan" in de bovenste balk en 'zoom' door te scrollen om alle stoelen in de zone in beeld te krijgen. Selecteer vervolgens "Zitplaatsen" in de bovenste balk. Er zijn twee manieren waarop je stoelen kan tekenen:

 1. Add row: voegt een enkele rij stoelen toe
 2. Add block: voegt meerdere rijen stoelen toe

Met je eerste klik zet je de eerste stoel neer. Wanneer je daarna met de muis beweegt, krijg je een voorbeeld te zien van de rij of het blok en een label met het aantal rijen en stoelen dat je gaat plaatsen. Maak je plaatsing definitief door te klikken op de locatie van de laatste stoel in de rij of het blok.

 

Hou er rekening mee dat de orientatie van je getekende rijen belangrijk is. Wanneer je een rij tekent, betekent dit dat deze stoelen fysiek naast elkaar staan. Dit wordt gebruikt voor het Best Beschikbare Stoel algoritme en voor het automatisch aanvullen van labels en ordening.

 

Wanneer je een stoel selecteert wordt deze geel. Onder "Selecteer" vind je de verschillende selectie-opties:

 1. per stoel: selecteer stoel voor stoel
 2. per box: selecteer meerdere rijen door een rechthoek te tekenen (gemaakt door de "Add row" of "Add block" acties)
 3. by Logical Block: selecteer verschillende rijen door de rij te selecteren (gemaakt door de "Add row" of "Add block" acties)
 4. Inverteren: deselecteer de huidige selectie en selecteer alle stoelen die op dat moment niet geselecteerd zijn binnen de zone
 5. Selecteer alle: selecteer alle stoelen in deze zone
 6. Wissen: wis alle selecties

We raden aan om zoveel mogelijk stoelen te creëren met één "Add block" actie. Op die manier worden automatisch de 'row coordinates' (coördinaten van de rij) aangemaakt (zie hieronder). Als voorbeeld maken we nu plek voor een trapgat midden in het plan. Je kan dit doen door de stoelen te selecteren die je wil verwijderen via "Selecteer" en dan "per stoel". Wanneer je de stoelen hebt geselecteerd die je wil verwijderen, klik je op "Verwijder".

 

 

De 'Verwijder' actie zorgt ervoor dat elke rij wordt opgedeeld in losse rijen. Je kan dit zien door de selectie-methode "by Logical Block" te gebruiken.

 

4.2 Draaien en Vervormen

Als de lay-out van je zone het juiste aantal rijen en stoelen heeft, kan je er aan sleutelen om hem visueel meer overeen te laten komen met de realiteit.

 

Je kan de plaatsing van stoelen visueel aanpassen door de gewenste rijen te selecteren en dan de "Vervorm" actie te kiezen. Deze handeling heeft twee sub-acties:

 1. Recht: gebruikt om meer of minder ruimte tussen stoelen te plaatsen
 2. Buigen: gebruikt om de stoelen in een selectie in een bocht te plaatsen

               

 

Het is ook mogelijk om de selectie te draaien door op "Draaien" te klikken en dan het rotatie-icoontje te verslepen.

 

4.3 Uitbreiden

Soms wil je stoelen toevoegen of verwijderen bij een bestaande rij, in plaats van een nieuwe rij te tekenen. Dit kan je doen door de rode punten op de uiteindes van een rij te slepen. Hiermee verwijder je of voeg je een gelijk aantal stoelen toe aan elke rij in je selectie, in de richting waarin je sleept.

  

4.4 Etiketten en Ordening

Voor we het hebben over etiketten en ordening, willen we eerst benadrukken waarom het belangrijk is om direct meerdere rijen in één keer te tekenen of een bestaande rij te verlengen, in plaats van extra losse stoelen er bij te tekenen.

 

Om te berekenen welk etiket een stoel krijgt, moeten we weten wat de logische coördinaten van een stoel zijn. Deze coördinaten zijn ook belangrijk om te identificeren welke stoelen naast elkaar zitten voor het Best Beschikbare Stoel algoritme. Het rijnummer van een stoel is het Y coördinaat, het stoelnummer is het X coördinaat. Deze coördinaten worden als volgt gegenereerd:

 • Een rij toevoegen: begint altijd op rij 1. Het X coördinaat van elke stoel wordt van links naar rechts verhoogd met 1..x.
 • Een blok toevoegen: begint altijd op rij 1. Het X coördinaat van elke stoel wordt van links naar rechts verhoogd met 1..x. Het Y coördinaat wordt voor elke extra rij die je tekent in de selectie verhoogd van boven naar beneden 1..y.
 • Een rij verlengen: het X coördinaat wordt verhoogd wanneer je rechts stoelen toevoegt en verlaagd wanneer je links stoelen toevoegt. Het laagste coördinaat links is "1".
 • Een stoel verwijderen door te verlengen: verlaagt het X coördinaat.
 • Een stoel verwijderen door de 'Verwijder' optie: splitst de rij in twee rijen. De X coördinaten worden bewaard voor het gedeelte links van wat verwijderd werd. Het rechter gedeelte zal beginnen op het X coördinaat van de verwijderde stoel.

Als er iets mis is gegaan bij het aanmaken van rijen, wees dan niet bang. Het is mogelijk om rij coördinaten handmatig in te stellen met de "Row coordinate" functie. Dit laat de rij coördinaten van elke stoel zien en bied je de mogelijkheid het rijnummer van elke sectie in te vullen. Deze handeling zal de ingevulde waarde ook automatisch bij het rij-etiket invullen.


In het voorbeeld hier onder is rij #3 verwijderd. Je wil niet dat de nieuwe derde rij het label 4 krijgt. Je selecteert dan de rij waarvan je het rijcoördinaat wil aanpassen, en gebruikt het veld linksboven om dit aan te passen. Op dezelfde manier kan je 5 veranderen naar 4.

Nu elke rij de juiste rij coördinaten heeft, kan je de etiket-tool gebruiken om (alfa)numerieke etiketten met voorvoegsels, achtervoegsels en splitsingstekens toe te voegen. Zoals hierboven gemeld gebruikt deze tool de rij coördinaten om te weten wanneer het rij-etiket met 1 verhoogd moet worden. Bijvoorbeeld: alle stoelen met rij-coördinaat 1 worden "A", 2 wordt "B", etc.

 

Selecteer eerst de stoelen die je wil configureren en klik dan op de "Etiketten" tool. Klik vervolgens op "Markeer". De "Etiketten" popup verschijnt. Kies je "Eerste" waarde, de "Stap" grootte (de grootte van de optellende stappen) en eventuele voorvoegsels/achtervoegsels voor je rij- en stoelnummers. Je kan ook nog een scheidingsteken kiezen. Deze wordt tussen je rij en stoel nummer geplaatst. Klik vervolgens op "Toepassen".

 

           

5. Dupliceer de zone(s)

 

Hoera! Je zone is klaar om gedupliceerd te worden, en daarmee je volledige zaalplan af te maken.

 

 • Selecteer de zone(s) die je wil dupliceren met de "Selecteer" tool. Het makkelijkst is om eerst één zone te dupliceren tot twee, dan twee naar vier, enzovoort.
 • Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde zone(s) en kies "Dupliceren". •  Selecteer de gedupliceerde zone(s) en sleep ze naar de juiste plek.


 •  Draai je zone(s) in de gewenste richting met het kleine draai-icoontje, zodat de randen aansluiten op de andere zones. Je kan door te zoomen kijken of de zones perfect aansluiten.


Herhaal alle bovenstaande stappen tot je zaalplan compleet is. Eventueel kan je per vak nog de nummering veranderen, stoelen toevoegen/verwijderen, etc. Uiteindelijk kan je eindresultaat er als volgt uit zien:

 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren