• Kies onder ‘Evenementen’ het evenement waar je tickets voor wil aanmaken en ga naar ‘Ticket categories’
  • Klik ‘Add ticket category’
  • Voer een naam in voor de nieuwe ticket categorie en eventueel vertalingen
  • Kies een achtergrondkleur voor achter de categorienaam in de ticketshop.
  • Kies optioneel een 'order' (volgorde) waarin de categorieën in de ticketshop moeten staan. Hoe hoger het nummer, hoe lager de categorie getoond wordt.
  • Klik 'Toevoegen'
  • Selecteer onderaan welke tickets in welke ticketcategorie getoond moeten worden.
  • Klik rechtsboven op 'Opslaan'.
  • Start de kaartverkoop.