• Het is niet mogelijk de unieke namen op elk ticket te vermelden. Het is wel mogelijk de vraag te stellen door vragen toe te voegen aan het evenement.
    1. Om te voorkomen dat de vraag voor alle tickets wordt gesteld (dus ook bijvoorbeeld voor lockertickets) moet de vraag alleen toegepasd worden op de specifieke tickets waarvoor het nodig is. De zelfde vraag moet dan voor elk tickettype waarvoor de vraag gesteld moet worden, toegevoegd worden. Kies daarvoor bij ‘Vragen’ onder ‘Configuratie’ eerst ‘Een specifiek ticket’ en dan ‘Voor elk ticket’ en maak de vraag ‘Verplicht’.