• Ga naar ‘Evenementen’ en kies het evenement waarvoor je vragen wil toevoegen
 • Ga naar ‘Vragen’
 • Klik ‘Nieuwe vraag’
 • Vraag
  1. Vul de vraag in
  2. Zet ‘Status’ op ‘klaar’ zodat de vraag wordt weergegeven in de online ticketshop
  3. Vul bij ‘Placeholder’ een mogelijk antwoord in (om voor bezoekers duidelijk te maken wat voor soort antwoord er van ze verwacht wordt)
  4. Vink ‘Verplicht’ aan als de vraag verplicht is
 • Type, kies één van de verschillende soort vragen
  1. Vrije tekst = open invulveld
  2. Meerkeuze (enkelvoudig antwoord) = multiple choice, één antwoord selecteren
  3. Meerkeuze (meervoudig antwoord) = multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk
 • Configuratie
  1. Geef aan of de vraag voor het hele evenement, alle evenementen van de organisator of alleen een bepaald tickettype gesteld moet worden.
  2. Geef aan of de vraag per uniek ticket gesteld moet worden (bij meerdere tickets wordt de vraag dan meerdere keren gesteld, of per bestelling.)
 • Klik op ‘Toevoegen’ rechts bovenaan
 • LET OP: vragen zijn momenteel slechts in één taal toe te voegen.


De ingevulde informatie is vervolgens onder 'Rapporten' te exporteren (export 'Vragen').